Пояснювальна записка до проекту змін до статуту ФБУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту змін до статуту всеукраїнської громадської організації «Федерація баскетболу України»
 
1.За основу змін було взято проект нової редакції статуту ФБУ, складений юридичною фірмою «Лавринович і партнери».
 
2.Проект статуту було вибудовано та структуровано з огляду на основні вимоги до статуту громадської організації фізкультурно-спортивного спрямування, передбачені Законом України «Про об’єднання громадян» та Законом України «Про фізичну культуру і спорт».
3.До проекту статуту додатково внесено норми, що стосуються діяльності ФБУ в професійному спорті.
 
Підстави: ФБУ в своїй практичній діяльності, зокрема разом з центральним органом виконавчої влади з фізкультури і спорту, затверджує низку регламентних документів, що стосуються щорічних баскетбольних сезонів в Україні, в яких беруть участь і баскетболісти-професіонали. Затверджуються, зокрема: положення про чемпіонати; положення про змагання за кубки України;  положення про Всеукраїнську Юнацьку Баскетбольну Лігу; «положення про статус баскетболіста України, порядок підписання контрактів, переходів гравців з однієї команди (клубу) в іншу», включаючи визначення компенсаційних виплат та зразків документів; правила, які регулюють дисциплінарні, адміністративні санкції тощо, інші документи.
 
Згідно з частиною першою статті 34 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» спортивна федерація є громадською організацією, яка, виконуючи вказані вище дії, регулює діяльність спортсменів-професіоналів з баскетболу. За частиною першою статті 23-1 вказаного Закону федерації є суб’єктами організації діяльності спортсмена-професіонала, при цьому ця діяльність «… регулюється законодавством України, статутними і регламентними документами суб’єктів організації такої діяльності …».
 
4.До проекту додатково внесено норми, що стосуються майна ФБУ.

Підстави: пункт 5)-тий частини другої статті 13 Закону України «Про об’єднання громадян», за яким в статуті громадської організації має бути зазначено «джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна …».
 
5.В проекті статуту передбачено окрему статтю «IV. Почесний президент та почесне членство».

Почесне президентство визначене як нагорода статусом, почесне членство – як нагорода званням. Головніші обставини, стосовні почесного президентства і почесного членства:
• фізична особа може бути нагороджена вказаним статусом та/або званням і позбавлена його (їх);

• ФБУ не може мати більше одного почесного президента і більше 20-ти почесних членів (кількість почесних членів можна встановити будь-яку);

• почесний президент та почесні члени ФБУ можуть, як особи, що мають вказаний статус та/або звання, відвідувати (як дорадники) засідання Ради та Конференції, але не мають права голосувати на цих засіданнях (якщо вони не є членами Ради чи делегатами Конференції).

Підстави: частина перша статті 7 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», за якою «[З]законодавче регулювання у сфері фізичної культури і спорту здійснюється … за статутами міжнародних спортивних організацій.».

За пунктом 14.16. статті 14 Загальних статутів Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) «… Почесний президент або Почесний член ФІБА можуть відвідувати сесії Конгресу з правом брати участь у обговоренні, але без права голосувати.».
 
6.Як те приписано Законом України «Про об’єднання громадян», в проекті статуту ФБУ врегульовано порядок створення та діяльності місцевих осередків ФБУ. Засади цього наступні:

(а) осередок ФБУ є низовою ланкою ФБУ і складається з індивідуальних та колективних членів (колективним членом може бути будь-яка юридична особа);

(б) осередки обласні, республіканський  (АРК), київський та севастопольський міські мають право висувати та обирати делегатів на Конференцію та кандидатури на посаду Президента й на інші посади в ФБУ;

(в) статус юридичної особи для осередку статутом не передбачається.

Підстави: частина друга статті 9 Закону України «Про об’єднання громадян», за якою всеукраїнські громадські організації України мають мати «… місцеві осередки у більшості її областей.». За пунктом 5)-тим частини другої статті 13 цього Закону в статуті має бути передбачено «порядок утворення і діяльності … місцевих осередків та їх повноваження;». Місцеві осередки реєструються на місцях лише у випадку, коли така реєстрація передбачена статутом громадської організації (за частиною п’ятою статті 14 цього Закону).

Частиною шостою статті 34 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» в контексті всеукраїнського статусу громадської організації вказуються місцеві осередки  «… у більшості областей України, в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі.». 
 
7.В проекті статуту передбачено такі головніші новели в діяльності органів управління:
(а) норму представництва на Конференції, з метою усунення суб’єктивних та об’єктивно невизначених ознак «модусу представництва», визначено об’єктивно – по ДВА делегати від кожного обласного осередку, від республіканського осередку, від київського та від севастопольського міських осередків ФБУ;
 
(б) конференції мають збиратися на чергові засідання щодва роки; засідання Ради має відбуватися не рідше одного разу на два місяці; засідання Президії має відбуватися не рідше одного разу на місяць;
 
(в) конференція вирішує питання відчуження майна на суму, що становить 50 і більше відсотків майна ФБУ;

Підстава: частина 2 статті 98 ЦКУ. 
 
(г) межі (суми) розпорядження майном для Ради та для Президії ФБУ варто визначити та запропонувати з огляду на ЗАГАЛЬНІ інтереси (в проекті слід вказати відповідні суми, для цього залишено лінії підказки: «_ _ _ _ _» );
 
(ґ) Президент ФБУ не очолює ФБУ в період між Конференціями і не має виконавчих повноважень, виконавчим органом ФБУ є Генеральний секретар;
 
(д) вирішення найголовніших питань діяльності ФБУ покладено на колегіальні органи: Раду та Президію; Рада в період між Конференціями є вищим колегіальним органом;
 
(е) строк повноважень Ради, Президії, Президента, Генерального секретаря, віце-президентів, Ревізійної комісії – 4 роки.